Vzhledem k limitovaným možnostem financování spolku LUXFER OPEN SPACE, s.z. z veřejných zdrojů se při naplňování činnosti snažíme získávat prostředky i z jiných zdrojů. Proto vítáme i podporu (sponzorování, dárcovství) v podobě finančních a věcných darů s možností odečtu od daňového základu.

Veškeré darované finanční prostředky i věcné dary jsou vždy přímo určeny k podpoře činnosti spolku LUXFER OPEN SPACE, s.z. Jako výraz díků a uznání jsou jména sponzorů (s jejich písemným souhlasem) zveřejněna na webových stránkách LUXFER OPEN SPACE, z.s.

V případě, že jste se rozhodli podpořit aktivity spolku LUXFER OPEN SPACE, s.z. finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu Česká Spořitelna, a.s. 5233853349/0800, IBAN CZ07 0800 0000 0052 3385 3349, BIC (SWIFT) GIBACZPX.

Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.